Regulamin

  1. Pokój w pensjonacie wynajmowany jest od doby.
  2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego
  3. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę.
  4. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia i wyrobów tytoniowych. Palenie papierosów jest możliwe na tarasie należącym do danego pokoju.
  5. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju pensjonatu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 zł.
  6. W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godzin 22.00 do 6.00 dnia następnego.
  7. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług pensjonatu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju innych osób.
  8. W razie awarii lub jakichkolwiek uszkodzeń w pokoju, prosimy o kontakt z obsługą.
  9. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń pensjonatu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
  10. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeń czajników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV i komputerowych.
  11. Przed wyjściem z pokoju prosimy o wygaszenie świateł.
  12. W apartamentach na górnym poziomie sugerujemy zamykać okna ze względów zmian pogodowych (burza, silny wiatr, zalanie pomieszczeń, uszkodzenia okien).
  13. Przy wyrzucaniu śmieci należy dostosować się do segregacji odpadów.
  14. Przed planowanym użytkowaniem miejsca na ognisko lub grilla należy to zgłosić obsłudze pensjonatu.
  15. Obowiązkiem gości hotelowych jest noszenie opasek informacyjnych o wykupionym wyżywieniu oraz pobycie w ośrodku Eskapada.
  16. Rozpoczęcie pobytu w pensjonacie równoznaczne jest z akceptacją tego regulaminu przez gościa.